0

Linsey Goedhart

Linsey is bij Pro 10 afgestudeerd op het onderwerp Contractmanagement bij inkoopsamenwerking. Linsey heeft gekeken naar verschillende vormen van inkoopsamenwerking en onderzocht op welke manier het contractmanagement vorm krijgt. In overleg met haar begeleider, Loek van Beurden, is een model ontwikkeld dat als handvat dient voor organisaties die samen willen inkopen. Op basis van dit model kunnen die organisaties beter een keuze maken welke aanbestedingen zich lenen om samen aan te besteden en moet hoeveel partijen. Ook geeft model aan hoe contractmanagementtaken het best belegd kunnen worden. Het model heeft 11 gemeenten geholpen te komen tot een passend besturingsmodel. Linsey volgt momenteel bij Pro 10 een leertraject. Verder ondersteunt Linsey strategisch adviseurs bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen zoals op het gebied van accountantsdiensten, industrieel reinigen en het monitoren van studenttevredenheid.

Terug naar overzicht