0

Energiebedrijf gezocht voor het energiesysteem van de toekomst in Crailo

Gepubliceerd op: donderdag 10 maart 2022

Energiebedrijf gezocht voor het energiesysteem van de toekomst in Crailo

Heeft u interesse om deel te nemen aan de aanbesteding voor het energiesysteem?

In Crailo, een voormalig defensieterrein, zijn 590 woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. De betrokken gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben besloten om hier een volledig energieneutrale wijk te realiseren. Binnen de wijk zijn niet alleen de woningen en gebouwen volledig energieneutraal, maar wordt ook alle energie voor (toekomstig) elektrisch vervoer binnen de wijk opgewekt. Dit gebeurt met ongeveer 4.000 extra zonnepanelen in het openbaar gebied gecombineerd met solar carports en laadpleinen. Voor het project is het integrale team nog op zoek naar een energiebedrijf voor het uitdenken van het energiesysteem van de toekomst.

Het energieconcept Future Grid Crailo gaat nog een belangrijke stap verder. Het wordt een wijk waar de pieken en de dalen op het elektriciteitsnet tot het minimum worden beperkt. Dit gebeurt op zo’n manier dat de wijk in principe zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren en dus zelfvoorzienend is. Daarnaast is het doel om alleen het hoofdnet te benutten als hier geen enkele vorm van netcongestie is en/of zelfs een bijdrage kan leveren om de netcongestie in het hoofdnet te reduceren. Dit alles wordt gedaan met het centraal op wijkniveau slim sturen van warmtepompen, bi-directionele laadpalen, curtailment van de zonnepanelen en het inzetten van (wijk)batterijen. Met het project zal maximaal worden geanticipeerd op de komende veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en veranderende energiemarkt.

Voorselectie en aanbesteding

Een ontwikkeltraject zoals dit doe je niet alleen. Daarom is er een integraal team samengesteld. Dit team bestaat uit de lokale netbeheerder (Liander), ELaadNL, de projectontwikkelaars, Merosch, GEM Crailo en een nog te selecteren energiebedrijf. Daarnaast is er ter toetsing een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de TU/e, UU en Liander.

Het energiebedrijf krijgt een concessie voor het realiseren van de energievoorziening (warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen) in de woningen/gebouwen en het realiseren van de laadpalen/pleinen en solar carports voor de hele wijk. De exploitatieperiode is 15 tot 25 jaar. Voor de eerste fase van gronduitgifte loopt momenteel een voorselectie voor de ontwikkelende partij. Daarnaast start eind maart de aanbesteding voor het energiebedrijf. Er is gekozen voor een tweefasecontract, waarbij eerst in een bouwteam wordt gewerkt.

Het energiebedrijf met ervaring en deskundigheid en het beste plan van aanpak wordt uitgenodigd om gezamenlijk in een bouwteam het energiesysteem te ontwikkelen om uiteindelijk te komen tot realisatie en exploitatiecontracten. De realisatie van de wijk start medio 2023.

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de aanbesteding voor het energiesysteem of denkt u onderdeel uit te kunnen maken van een consortium laat het dan weten. Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met Ingeborg Vos (projectleider GEM Crailo) i.vos@crailo.nl of Derko Budding (adviseur Merosch) d.budding@merosch.nl.

Voor meer info over de aanbestedingsprocedure kunt u contact opnemen met Pauline Bos (aanbestedingsjurist Pro10) bos@pro10.nl. Voor meer info over het project Crailo zie www.crailo.nl.

Terug naar overzicht