Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Mens en organisatie
Bij Pro 10 benaderen wij de inkoopfunctie breed, dit gaat verder dan alleen 'het domein van de inkoper'. Om de inkoopfunctie goed te kunnen organiseren is er aandacht nodig op verschillende fronten; inkoopbeleid, inkoopprocedures, besluitvorming, (contract)beheer, leveranciersmanagement, prestatiebewaking, inkoopcompetenties, formatie, zowel kwalitatief en kwantitatief enzovoort. Omdat de inkoopfunctie velen in de organisatie raakt zijn er nogal wat vragen te beantwoorden; Wie heeft er te maken met leveranciers? Hoe gaat iedereen daarmee om? Welke doelen heeft de organisatie en hoe draagt inkoop daaraan bij? Waar zit de kennis in de organisatie? Hoe breng je kennis bij elkaar? Hoe voorzie je in kennis als er kennis op onderdelen ontbreekt? Bij Pro 10 werken mensen met een organisatiekundige achtergrond en veel ervaring in verandermanagement gebied. Zij begrijpen niet alleen het inkoopvak als geen ander, maar begrijpen ook hoe organisaties functioneren, hoe je het beste met weerstanden om kunt gaan en hoe de communicatie in te richten.

Onze expertise
Pro 10 adviseert op de verschillende onderdelen van de inkoopfunctie zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Pro 10 brengt in kaart hoe goed de organisatie de inkoop al georganiseerd heeft en welke maatregelen er nodig zijn om het nog beter te doen. Uiteraard helpen wij daarna met het implementeren van de genoemde maatregelen. Pro 10 reikt instrumenten aan en ontwikkelt medewerkers waar nodig. Voor het creëren van draagvlak, het in gang zetten van ontwikkelingen en het bestendigen ervan is het heel belangrijk om medewerkers te betrekken en hen dingen te leren. Bij Pro 10 zijn we daar heel goed in. Met onze expertise in huis op verschillende vlakken tillen wij de inkoopfunctie naar een hoger niveau.

Inkooporganisatie
Er zijn verschillende manieren van organiseren, er is echter maar één manier die het beste bij jouw organisatie past. Er zijn verschillende vormen van inkoop, zoals centrale inkoop, decentrale inkoop, gecoördineerde inkoop, hybride inkoop, inkoopoutsourcing of een combinatie. Pro 10 analyseert de situatie en zet voor- en nadelen van verschillende vormen naast elkaar. Wij luisteren naar je wensen en opvattingen en creëren vervolgens nieuwe denkrichtingen. Bij onderzoek en ontwikkeltrajecten wordt gebruik gemaakt van een helder stappenplan met een open begroting. De maatregelen die ervoor zorgen dat de verandering succesvol kan plaatsvinden en de betreffende kosten onderbouwt Pro 10 inhoudelijk.

Inkoopsamenwerking
Voor het organiseren van gezamenlijk inkopen en aanbesteden ben je bij Pro 10 op het juiste adres. Doelen van inkoopsamenwerkingen zijn meestal het behalen van schaalvoordelen, kennisdeling en efficiency. Loek van Beurden van Pro 10 is organisatiesocioloog en één van de grondleggers van het organiseren van inkoopsamenwerkingsverbanden. Loek heeft in 2003, in dienst als projectleider bij PIA (voorloper van PIANOo), een nog actuele handreiking geschreven. Pro 10 is sterk in het formuleren van een passend besturingsmodel voor inkoopsamenwerking. Hierbij houden we uiteraard rekening met de gewenste formalisatie graad. Pro 10 zorgt voor een heldere visie. We maken helder hoe taken het beste verdeeld of bijeengebracht kunnen worden en hoe de coördinatie vorm krijgt. Pro 10 kijkt hiervoor naar de verschillende soorten inkoopuitgaven, de manieren waarop organisaties zijn gestructureerd, de soorten contracten en de toegevoegde waarde en vorm van gezamenlijkheid. Zo krijgt de inkoopfunctie een helder patroon. Contractmanagement en categoriemanagement wordt daarin meegenomen. 

Onderzoek en audits
Naast advies rond de inkoopfunctie verricht Pro 10 onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld onderzoek zijn naar de uitgaven en rechtmatigheid (213A onderzoeken). Dit doen wij in opdracht van (gemeentelijke) rekenkamercommissies. Natuurlijk kun je dit ook preventief laten doen, bijvoorbeeld door uw aanbestedingspraktijk aan de hand van de NTA 8058 te laten certificeren  en het certificaat Good Procurement Practice te ontvangen. Daarnaast voeren wij audits uit op basis van het MSU+ model en het verkeerslichtenmodel. Pro 10 heeft eerder de inkoopfunctie van alle waterschappen en provincies met elkaar vergeleken. Loek van Beurden heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het MSU+ model, waarbij hij in zijn huidige adviespraktijk de resultaten van deze meting anders en op meer constructieve wijze weergeeft. Op deze manier werkt dit stimulerend en biedt het praktische handvatten.

Producten
Wat je van Pro 10 kunt verwachten:

  • Ontwikkelen inkoopbeleid, procedures en templates
  • Rechtmatigheidsonderzoek, 213A
  • Spendanalyses
  • Inrichten categorie- en contractmanagement
  • Besturings- en inrichtingsmodel inkoop, organisatie
  • Inrichten inkoopsamenwerking
  • Persoonsprofielen en training effectief samenwerken o.b.v. Insights
  • Training contractmanagement o.a. voor niet inkopers
  • Cultuurverandering

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

Terug naar overzicht