Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord


(Europese) aanbestedingen

(Europese) aanbestedingen

Sinds 2006 begeleidt Pro 10 opdrachtgevers bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen. Pro 10 hanteert de succesvolle aanpak om de opdrachtgeversorganisatie centraal te stellen bij het begeleiden van aanbestedingen. Allereerst wordt op interactieve en persoonlijke wijze de behoefte van de opdrachtgever in beeld gebracht. Daarna komt het ontwikkelen van een aanbestedingsstrategie waarbij Pro 10 kennis inbrengt. Vervolgens komt het uitvoeren van de aanbesteding, waarbij op passende wijze de opdrachtgever wordt betrokken en ontzorgd. Zo maken wij aanbesteden doeltreffend en leuk!

Lees verder
Detachering

Detachering

Pro 10 voorziet in heel Nederland snel in goed inzetbare, tijdelijke medewerkers tegen een scherp tarief. Wil je een kandidaat van ons overnemen? Dat is altijd bespreekbaar. De door ons ingezette mensen kunnen altijd op ons terugvallen. Bijvoorbeeld om even te sparren met één van onze aanbestedingsjuristen of om gebruik te maken van onze kennisbank. Kwaliteit staat bij Pro 10 voorop. Ben je op zoek naar tijdelijke inkoopcapaciteit of contractmanagers voor een specifiek project, ter vervanging, een vast aantal uren per weer of op afroep? Contact Helma of Marissa op 070 - 381 97 24 of via mail.

Lees verder
Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Naar wens kan Pro 10 de inkooporganisatie op orde brengen. Zo kan de organisatie doeltreffend, rechtmatig en doelmatig handelen. Wij onderzoeken welk besturingsmodel voor inkoop bij jullie organisatie past. Daarna wordt gekeken welke structuur en welke inkoopformatie er nodig is. Vervolgens bekijken we hoe de samenwerking intern het beste kan worden georganiseerd. Daarbij ontwikkelt Pro 10 de werknemers door hen te betrekken bij de aanpak en te trainen in hun rol. Zo wordt er draagvlak gecreëerd en samengewerkt. Naast inkoop helpen wij bij het ontwikkelen van contractbeheer en contractmanagement.

Lees verder
Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

Bij Pro 10 ben je helemaal aan het juiste adres als je graag doelmatig en rechtmatig wilt inkopen. Naast doelmatig en rechtmatig inkopen spelen tegenwoordig integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol in het inkoopproces. Er moet een diversiteit aan keuzes gemaakt worden. Alle gewenste aspecten dien je in het oog te houden, zowel rechtmatigheid en doelmatigheid als integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Pro 10 helpt graag bij het opstellen van het inkoopbeleid. Zo ben je ervan verzekerd dat elk oogpunt aan bod komt en ondersteunt Pro 10 bij het maken van de inkoopkeuzes.

Lees verder
Inkoopsamenwerking

Inkoopsamenwerking

Inkoopsamenwerking kent verschillende vormen. Omdat een soepele samenwerking niet vanzelfsprekend is denkt Pro 10 graag met je mee. Wij combineren verschillende belangen succesvol tijdens het begeleiden van gezamenlijke aanbestedingen. Dankzij onze ervaring en expertise wordt er niets over het hoofd gezien. Naast een heldere visie op de taakverdeling, coördinatie, de processen en het kostenplaatje kijkt Pro 10 naar de profielen van mensen die moeten samenwerken. Dit doen we door gebruik te maken van de psychologie van Karl Jung. Zo wordt een ieder in zijn eigen kracht gezet. 

Lees verder
Contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement

Om als professioneel opdrachtgever doelen te realiseren en rechtmatig te handelen is het van belang om grip te hebben op contracten, leveranciersprestaties en op de eigen organisatie. Pro 10 weet als geen ander wat hierbij komt kijken en helpt graag om contract- en leveranciersmanagement op orde te krijgen en te houden. Zo ontwikkelen wij samen niet alleen de organisatie, maar ook de mensen en komt er ruimte voor innovatie. Sta je open voor een andere manier van contractmanagement en leveranciersmanagement om de grip hierop te verbeteren? Dan is Pro 10 de aangewezen partner om hierin te begeleiden.

Lees verder
Kennis- en competentieontwikkeling

Kennis- en competentieontwikkeling

Pro 10 biedt een breed scala aan workshops en trainingen die door professionals worden gegeven. De trainingen zijn geschikt voor een diversiteit aan professionals uit de praktijk. De trainingen en workshops zijn niet alleen voor inkopers interessant. Ze zijn ook geschikt voor professionals die vanuit een managementrol te maken hebben met inkoop, voor projectleiders of mensen die leveranciers aansturen op de werkvloer. Tijdens de trainingen worden niet alleen kennis en vaardigheden vergroot. Door onze liefde voor het inkoopvak kunnen wij inspireren, motiveren en innoveren met een grote dosis enthousiasme. De trainingen worden naar wens in-company verzorgd door Pro 10.

Lees verder
Klachtenmeldpunt

Klachtenmeldpunt

Aanbestedende diensten dienen een klachtenregeling te hebben met een onafhankelijk klachtenloket. Pro 10 richt dit klachtenloket graag in voor aanbestedende diensten. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen en fouten of onterecht gestelde eisen tijdig worden hersteld. Dit alles komt ten goede aan de relatie tussen aanbestedende dienst en ondernemer. Omdat Pro 10 altijd de expertise beschikbaar heeft die nodig kan zijn voor het oplossen van conflicten of misverstanden ben je bij ons verzekerd van een hoogwaardige klachtenafhandeling.

Lees verder
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Pro 10 is onder meer gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Zo werkten wij mee aan de realisatie en/of herontwikkeling van verschillende mooie woonwijken, leefgebieden en woon- werkcombinaties. Wij mogen ons trots prijzen ons steentje te hebben bijgedragen aan verschillende CO2-uitstoot verlagende oplossingen en zelfs compleet energieneutrale wijken. Door de jaren heen heeft Pro 10 veel kennis vergaard en zich mogen specialiseren in gebiedsontwikkeling. Op de pagina 'gebiedsontwikkeling' zijn wat voorbeelden te vinden van projecten die wij succesvol hebben afgerond.

Lees verder