Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

0


(Europese) aanbestedingen

(Europese) aanbestedingen

Sedert 2006 begeleiden wij kleine en grote opdrachtgever succesvol bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen. Onze aanpak stelt de doelstelling en opdrachtgeversorganisatie centraal, niet de procedure. Dit betekent dat we eerst op interactieve en persoonlijke wijze met onze opdrachtgever de behoefte goed in beeld brengen. Vervolgens ontwikkelen wij samen een aanbestedingsstrategie waarbij wij onze kennis inbrengen. Daarna voeren wij de aanbesteding uit waarbij de opdrachtgever op passende wijze wordt betrokken en ontzorgd.

Lees verder
Detachering

Detachering

Pro 10 voorziet in heel Nederland snel in goed inzetbare tijdelijke medewerkers tegen een scherp tarief. Wilt u een kandidaat overnemen dan is dat bespreekbaar. De door ons ingezette mensen kunnen altijd op ons terugvallen bijvoorbeeld om even te sparren met één van onze aanbestedingsjuristen of om gebruik te maken van onze kennisbank. Kwaliteit staat voorop.

Lees verder
Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Pro 10 brengt uw inkooporganisatie op orde zodat u doeltreffend, rechtmatig en doelmatig handelt. Ook ontwikkelen wij uw mensen door hen te betrekken in de aanpak (draagvlak) en hen in te trainen in hun rol (hard en soft skills). Wij onderzoeken welke besturingsmodel voor inkoop bij u past, welke structuur en inkoopformatie u nodig heeft en hoe u de samenwerking intern het beste organiseert. Verder helpen wij u bij het ontwikkelen van contractbeheer en contractmanagement.

Lees verder
Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

U wilt graag doelmatig en rechtmatig inkopen. Maar ook integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen een belangrijke rol in het inkoopproces. Welke keuzes maakt u en hoe houdt u alle aspecten van rechtmatigheid en doelmatigheid in het oog? Pro 10 helpt u bij het opstellen van uw inkoopbeleid.

Lees verder
Inkoopsamenwerking

Inkoopsamenwerking

Inkoopsamenwerking kent verschillende hoedanigheden. Het kan gaan om een ad hoc samenwerking bijvoorbeeld het uitvoeren van een gezamenlijke aanbesteding, het kan gaan om het organiseren van gezamenlijke kennisuitwisseling, maar het kan ook gaan om meer structurele samenwerking waar al dan niet een samenwerkingsorganisatie voor wordt ingericht. Een soepele samenwerking is niet vanzelfsprekend. Wij begeleiden gezamenlijke aanbestedingstrajecten en weten daarbij verschillende belangen succesvol te combineren. Bij meer structurele samenwerking helpen wij u met het inrichten van organisatie, de coordinatie op strategisch, tactische en operationeel niveau, de processen en praktische hulpmiddelen zoals welke inkooptrajecten doen je wel en welke niet samen, waar focus je op met contractmanagement, hoe zorg je voor flexibiliteit in de samenwerking. Ook aan de zachte kant besteden wij aandacht door mensen die moeten samenwerken bewust te maken van verschillende persoonskenmerken en ieder in zijn kracht te zetten. Op basis van Insights (Psychologie Karl Jung) vergroten wij uw inzicht, vaardigheden en effectiviteit. Leuk en nuttig!

Lees verder
Contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement

Grip op contracten, op leveranciersprestaties en op de eigen organisatie is van belang om als professioneel opdrachtgever uw doelen te realiseren en rechtmatig te handelen. Pro 10 helpt u uw contract- en leveranciersmanagement op orde te krijgen en te houden. Wij ontwikkelen mens en organisatie waarbij wij handige instrumenten aanreiken.

Lees verder
Kennis- en competentieontwikkeling

Kennis- en competentieontwikkeling

Pro 10 biedt een breed scala aan workshops en trainingen door en voor professionals uit de praktijk. Niet alleen voor mensen uit het vak, maar ook voor mensen die vanuit een managementrol te maken hebben met inkoop, projectleiders of mensen die leveranciers op de werkvloer aansturen. Wij verzorgen (in-company) trainingen op het gebied van kennis èn vaardigheden.

Lees verder
Klachtenmeldpunt

Klachtenmeldpunt

Aanbestedende diensten dienen op termijn een klachtenregeling te hebben met een onafhankelijk klachtenloket. Pro 10 adviseert aanbestedende diensten zich tijdig voor te bereiden en richt het klachtenloket graag voor u in.

Lees verder
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Pro 10 is onder meer gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Zo werkten wij mee aan de realisatie en/of herontwikkeling van verschillende mooie woonwijken, leefgebieden en woon- werkcombinaties. Wij mogen ons trots prijzen ons steentje te hebben bijgedragen aan verschillende CO2-uitstoot verlagende oplossingen en zelfs compleet energieneutrale wijken.

Lees verder