Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onze kijk

Het denken over contract- en leveranciersmanagement begint al voordat aanbestedingen starten. Er dient een visie te komen hoe de organisatie wenst samen te werken met leveranciers en hoe men denkt het beste de doelstellingen te bereiken. Vervolgens dient die visie geoperationaliseerd te worden in termen van de inrichting van contracten, het uitvoeren van aanbestedingen en het organiseren van de feitelijke samenwerking met leveranciers. Dit vraagt om aandacht langs meerdere dimensies zoals commercieel, juridisch, procedureel en vaardigheden. Pro 10 helpt u daarbij op verschillende manieren. 

Visie en ontwikkeling

Samen met u ontwikkelen wij een visie hoe u met leveranciers wenst om te gaan, waarbij wij ook de gewenste differentiatie aanbrengen.  Verder ontwikkelen wij kennis zodat men in de organisatie open gaat staan  voor andere vormen van samenwerking.  Deze andere vormen van samenwerking instrumenteren wij met passende contracten die de samenwerking ondersteunen, met instrumenten voor overleg, prestatiemeting en past performance. Wij brengen organisatiekundige, commerciële en juridische expertise in zodat alles goed op elkaar aansluit.

De basis op orde

Los van samenwerking dient contract en leveranciersmanagement ook in de basis goed geregeld te zijn. Het betreft hier het op de juiste plek beleggen van taken, het beheer op orde hebben en inzicht hebben in de wederzijdse naleving, in inkoopuitgaven, in toekomstige uitgaven, in looptijden van contracten, dossiervorming e.d. Pro 10 heeft voor de VNG de Handreiking Contractbeheer en contractmanagement geschreven. Hele praktische zaken vindt u hierin terug. Wij leveren geen contractmanagement systemen maar helpen u wel om uw behoefte in beeld te brengen en vervolgens daar het beste systeem bij te kiezen, respectievelijk te kijken hoe u uw bestaande systemen beter kunt gebruiken.

Slimmere contracten

Wij zijn creatief en innoveren contractvormen. Voorbeelden van slimmere contracten zijn de introductie van ontwerpovereenkomsten en realisatieovereenkomsten binnen bouwteams. Het ontwikkelen van raamovereenkomsten waarbinnen geen mini competities meer nodig zijn maar competentiegericht de beste partij naar boven komt, het ontwikkelen van raamovereenkomsten met percelen waarbij partijen voor calamiteiten elkaars achtervang vormen, het anders toepassen van wachtkamerovereenkomsten (een uitvinding van Pro 10 overigens) waarbij meer oog voor redelijkheid en billijkheid is. Het ontwikkelen van overeenkomsten waarbij op basis van afspraken over intellectuele eigendomsrechten een vendor lock in wordt voorkomen en er in de toekomst mededinging wordt gecreëerd. Het inbrengen van de mogelijkheid om duurzaamheid te laten  toenemen naar de toekomst toe. Het inbouwen van verdienmodellen voor de overheid indien er gesubsidieerde oplossingen tot stand komen. 

Wilt u het beter en anders, bij ons bent u aan het goed adres voor contractuele innovaties

Instrumentatie

We houden het vooral ook praktisch en leveren hulpmiddelen die het leven eenvoudig maken. Wij hebben de volgende instrumenten die u bijvoorbeeld aan uw inkooptoolkit kunt toevoegen. Deze instrumenten "snijden wij bij" zodat ze perfect bij u passen.

 • een instrument waarmee u uw leveranciers kunt categoriseren en zo kunt bepalen waarop u de focus legt
 • een instrument om de inspanningen te bepalen gemoeid met contractmanagement, waarbij wij kijken naar het soort overeenkomst en de fase waarin de overeenkomst verkeert
 • een instrument voor het meten en toepassen van past performance op nieuwe opdrachten
 • een instrument voor prestatiemeting (niet te verwarren met past performance)
 • een homogeniteitstool waarmee u eenvoudiger kunt bepalen welke opdrachtwaardes bij elkaar horen
 • formats en templates voor alle vormen van uitvragen binnen en buiten raamovereenkomsten
 • templates voor inkoopbeleid, inkoopkalender, inkoopdashboard 
 • onze Pro 10 app waarmee u gratis en snel CPV codes kunt opzoeken.

Trainingen

Pro 10 beschikt over professionals die mede op basis van hun praktijkervaring (diverse gemeenten, Hoge colleges van Staat, Toezichthouders, Stichtingen) graag hun kennis met u delen via masterclasses en workshops of bij u het contractmanagement inrichten.

Onze mensen

Diverse consultants van Pro 10 hebben de opleiding CATS CM voltooid. Daarnaast doen onze mensen ieder jaar onderzoek naar contractmanagement waarbij de resultaten bijdragen aan het inkoopvak. Voorbeelden zijn:

 • Contractmanagement bij Best Value projecten (scriptieprijs)
 • Contractmanagement bij inkoopsamenwerking
 • Contractmanagement in de GWW sector, bouwteams (scriptieprijs)
 • Handreiking contractbeheer (uitgegeven door de VNG)
Terug naar overzicht