Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kundig ontzorgen zonder uw verantwoordelijkheden over te nemen
De 4 beginselen van het (Europees) aanbesteden zijn non-discriminatie, gelijke behandeling,  transparantie en proportionaliteit. Om deze beginselen na te leven is  aanbestedingsregelgeving (Aanbestedingswet 2012) ontwikkeld. Aanbestedende diensten vinden de toepassing niet altijd eenvoudig. Bij Pro 10 hebben we inmiddels meer dan 800 (Europese) aanbestedingen succesvol begeleid voor leveringen, diensten en werken. Pro 10 doet dit op een persoonlijke wijze, waarbij het uitgangspunt is dat alles kan. Dat maakt aanbesteden leuk. Het is een creatief vak, een sociaal proces, waarbij wij onze vaardigheden en kennis zo inzetten dat wij klanten en leveranciers op professionele wijze bij elkaar brengen. Aanbesteden moet ertoe leiden dat de beste leveranciers gecontracteerd worden die de verwachtingen waarmaken. Wij helpen om doelstellingen, wensen en eisen scherp te krijgen, richten daartoe het proces perfect in en ontzorgen in de uitvoering, zodat u zich kunt focussen op de keuze van de beste partij. 

Het proces
Pro 10 kan op detacheringsbasis of projectmatig, tegen een vaste prijs, (complexe) Europese aanbestedingen uitvoeren. Wij volgen een projectmatige aanpak waarin alle stappen van een Europese aanbesteding systematisch worden doorlopen. Dit proces is ISO 9001 gecertificeerd.

 1. Intake, eerste beeldvorming;
 2. Stakeholderanalyse en samenstellen Aanbestedingsteam;
 3. Formuleren van de juiste inkoopstrategie; scope, risico's en maatregelen, contractvorm, percelen, aanbestedingsprocedure, beoordelingskader, concept contract, contractmanagement;
 4. Optioneel uitvoeren marktconsultatie om bijvoorbeeld de strategie te toetsen en leveranciers te betrekken;
 5. Schrijven aanbestedingsdocumenten; 
 6. Publiceren op TenderNed, Negometrix of in CTM; 
 7. Optioneel zorgen voor voorlichtingsbijeenkomst;
 8. Voorbereiden en check Nota's van inlichtingen;
 9. Ontvangen en verifiëren inschrijvingen en aanmeldingen, aanreiken beoordelingskader en tips;
 10. Begeleiden van beoordelingsproces, voorzitten consensusoverleg en interviews, vastlegging;
 11. Schrijven gunningsadvies en brieven gunningsbeslissing; 
 12. Verificatie winnende partij;
 13. Contract gereedmaken voor tekenen;
 14. Afkondigen op TenderNed en dossieroverdracht;
 15. Implementatie van het contract, contractbeheer en contractmanagement (optioneel). 

Onze ervaring
Pro 10 heeft met het fantastische team een schat aan ervaring met het begeleiden van aanbestedingen op alle denkbare gebieden. Naast de reguliere aanbestedingstrajecten zijn wij vaak ingezet voor politieke, innovatieve, gevoelige en complexe trajecten met een groot afbreukrisico. Voorbeelden zijn een 20-jarig contract voor duurzame slibverwerking, outsourcing complete ICT, vervanging compleet wagenpark en groot materieel, aanleg vliegveld, inhuur personeel en advies, raamovereenkomsten met aannemers voor grote projecten, raamovereenkomsten met ingenieurs, elektronisch patiëntendossier, duurzame woningbouw, bedrijfskleding, route informatiesystemen, communicatiediensten. Maar ook voor trajecten als koffie, catering, bedrijfskleding, bodemonderzoek, afvalverwerking, kantoorartikelen, AV middelen, accountantsdiensten en Arbodiensten bent u bij ons aan het goede adres om deze snel en doeltreffend te laten begeleiden. 

Een greep uit onze uitgevoerde projecten

Terug naar overzicht