Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Pro 10, Röntgenlaan 5 2719 DX Zoetermeer. Pro 10 neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Pro 10 zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/ GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Pro 10 net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

In dit privacy statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Pro 10 gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of opgeeft voor een workshop. Bij gegevens over u als klant gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Pro 10 gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met u als klant, voor onze overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Pro 10 op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Pro 10 gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/ GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige informatie van Pro 10. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

De privacywetgeving verplicht Pro 10 de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Pro 10 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Pro 10 heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Pro 10 genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Pro 10 kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. Pro 10 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Pro 10 over u heeft. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd.

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Pro 10 B.V. Röntgenlaan 5, 2719 DX Zoetermeer.

  Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Pro 10 met uw gegevens omgaat. U kunt uw verzoek ook per mail versturen naar info@pro10.nl.

  Cookies

  Pro 10 registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Pro 10 de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

  Lees hier meer over cookies.

  Wijzigingen

  Pro 10 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Pro 10.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als uw klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.