Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Doelen van inkoopsamenwerking

Doelen van inkoopsamenwerking zijn vaak het realiseren van schaalvoordelen, kennisdeling, efficiency. Loek van Beurden (organisatiesocioloog) is één van de grondleggers van het organiseren van inkoopsamenwerkingsverbanden. In 2003 heeft hij (toen in dienst als projectleider bij PIA, de voorloper van PIANOo) daartoe een handreiking geschreven. Deze is nog steeds actueel en laat zien waar samenwerking zich wel en vooral ook niet op moet richten, wat u moet regelen en hoe de samenwerking zich kan ontwikkelen. 

Onze toegevoegde waarde

Wij zijn sterk in het formuleren van een passend besturingsmodel voor inkoopsamenwerking, ook rekening houdende met de gewenste formalisatie graad (vrijheid of gebondenheid).  Een gemeenschappelijke regeling kan, maar is zeker niet nodig voor inkoopsamenwerking. Wij zorgen voor een heldere visie op hoe taken, die samen de inkoopfunctie vormen, het beste verdeeld of juist bijeengebracht kunnen worden en hoe de coördinatie vorm krijgt. Categorie en contractmanagement nemen wij daarin mee. Ook helpen wij u bij het maken van keuzes rond het verdelen van kosten en opbrengsten.

Wij kijken naar de kenmerken van de deelnemende organisaties en hun belangen, kijken naar de verschillende soorten inkoopuitgaven, de soorten contracten, de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid hierin en hoever die gezamenlijkheid optima forma zou moeten gaan. Naast het inrichten van de organisatie, de processen en de instrumentatie trainen wij de mensen die moeten samenwerken. Dat hoeven niet alleen inkopers te zijn maar ook de mensen waarmee inkoop samenwerkt, de mensen die in het veld dicht bij de leveranciers staan. Wij zijn Insights practitioner en weten verschillende theorieën uit de psychologie te vertalen in houding, gedrag, communicatie en waardering krijgen voor mensen die anders zijn en problemen anders benaderen. Wij leren ieder in zijn kracht te zetten.

Wenst u een sterke projectleider die de kar trekt voor een gezamenlijk traject? Wij leveren die en hebben daartoe alle vele gezamenlijke inkooptrajecten tot een succes gemaakt. Zie hieronder een opsomming van enkele voorbeelden.

Inkoopcollectief

Voor alle organisaties uit de 1e lijns zorg hebben wij Inkoop XL opgericht. Via inkoop XL kopen wij voor ca. 2.500 huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten en andere zorgverleners collectief in. Wij hebben voor hen een elektronische winkelstraat ingericht waarlangs zij hun bestellingen plaatsen bij een veelheid van gecontracteerde leveranciers. Naast goede inkoopcondities, besparen de zorgprofessionals op kosten en tijd. Het betreft contracten die lopen van Kuchschermen i.v.m. Corona tot koffie, van medische apparatuur tot drukwerk et cetera. Ook voor andere groepen van klanten zetten wij graag een dergelijk collectief op waarbij de klant gebruik kan maken van de voor hun specifieke ingerichte winkelstraat. De kosten voor de klanten zijn minimaal, de opbrengsten groot. Wij informeren u graag over onze best practice hierin en tonen u graag de bestelomgeving met contracten.

Voorbeelden 

Enkele voorbeelden van gezamenlijke aanbestedingen die wij begeleid hebben:

  • Slibverwerking voor 3 waterschappen (20 jarig contract)
  • Leidingwerk waarbij verschillende nutssectoren zijn betrokken
  • Herwaardering WOZ Belastingsamenwerking en gegevenshuis
  • Haltevoorzieningen DRIS provincie en gemeenten
  • Arbo diensten 11 waterschappen
  • Applicatielandschap 2 gemeenten
  • VTH applicatie 2 gemeenten
  • Inhuur personeel diverse Hoge Colleges van Staat
  • Ingenieursdiensten Provincies en gemeenten o.b.v. door ons ontwikkeld competentiemodel gekoppeld aan werkvelden
  • Alle leveringen en diensten voor alle waterschappen in het kader van de waterschapsverkiezingen

Benieuwd hoe u meer kunt halen uit uw samenwerking? Of interesse in het opzetten van een eigen inkoopcollectief?

Neemt u dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht