Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toebehoren inkoopsamenwerking
Inkoopsamenwerking kent verschillende hoedanigheden. Het kan gaan om een ad hoc samenwerking bijvoorbeeld het uitvoeren van een gezamenlijke aanbesteding, het kan gaan om het organiseren van gezamenlijke kennisuitwisseling, maar het kan ook gaan om een meer structurele samenwerking waar al dan niet een samenwerkingsorganisatie voor wordt ingericht. Een soepele samenwerking is niet vanzelfsprekend.
Wij begeleiden gezamenlijke aanbestedingstrajecten en weten daarbij verschillende belangen succesvol te combineren. Bij meer structurele samenwerkingen helpen wij met het inrichten van de organisatie, de coördinatie op strategisch, tactische en operationeel niveau, de processen en praktische hulpmiddelen zoals welke inkooptrajecten doe je wel en welke niet samen, waar focus je op met contractmanagement en hoe zorg je voor flexibiliteit in de samenwerking. Ook aan de zachte kant besteden wij aandacht door mensen die moeten samenwerken bewust te maken van verschillende persoonskenmerken en een ieder in zijn kracht te zetten. Op basis van Insights (Psychologie Karl Jung) vergroten wij uw inzicht, vaardigheden en effectiviteit. Dit is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig!

Doelen van inkoopsamenwerking
Doelen van inkoopsamenwerking zijn vaak het realiseren van schaalvoordelen, kennisdeling, efficiency. Loek van Beurden (organisatiesocioloog) is één van de grondleggers van het organiseren van inkoopsamenwerkingsverbanden. In 2003 heeft hij (toen in dienst als projectleider bij PIA, de voorloper van PIANOo) daartoe een handreiking geschreven. Deze is nog steeds actueel en laat zien waar samenwerking zich wel en vooral ook niet op moet richten, wat er geregeld moet worden en hoe de samenwerking zich kan ontwikkelen. 

Onze toegevoegde waarde
Pro 10 is sterk in het formuleren van een passend besturingsmodel voor inkoopsamenwerking, daarbij houden wij rekening met de gewenste formalisatiegraad. Een gemeenschappelijke regeling is niet altijd nodig voor een succesvolle inkoopsamenwerking. Pro 10 zorgt voor een heldere visie op de taakverdeling binnen de inkoopfunctie. We onderzoeken hoe taken verdeeld of bijeengebracht kunnen worden en hoe de coördinatie vorm krijgt. Categoriemanagement en contractmanagement wordt in alle beslissingen meegenomen. Uiteraard begeleiden wij ook bij het maken van keuzes rondom kostenverdeling en opbrengsten.
Pro 10 kijkt naar de belangen van elke deelnemende organisatie. De verschillende soorten inkoopuitgaven en contracten worden onder de loep genomen, alsmede de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid. Naast het inrichten van de organisatie en de processen kijken wij naar de mensen die moeten samenwerken. Zoals hierboven genoemd zetten wij een ieder in zijn kracht door gebruik te maken van de psychologie van Karl Jung aan de hand van Insights profielen.
Voor een projectleider die sterk is in het vormgeven van inkoopsamenwerkingen ben je bij Pro 10 op het juiste adres. Pro 10 heeft al vele gezamenlijke inkooptrajecten succesvol begeleid. Wij hebben plezier in wat we doen en zijn er goed in.

Voorbeelden
Uit onderstaande opsomming van gezamenlijke aanbestedingen die Pro 10 heeft begeleid blijkt niet alleen onze expertise, maar ook onze diversiteit:

  • Slibverwerking voor 3 waterschappen (20 jarig contract)
  • Leidingwerk waarbij verschillende nutssectoren zijn betrokken
  • Herwaardering WOZ Belastingsamenwerking en gegevenshuis
  • Haltevoorzieningen DRIS provincie en gemeenten
  • Arbo diensten 11 waterschappen
  • Applicatielandschap 2 gemeenten
  • VTH applicatie 2 gemeenten
  • Inhuur personeel diverse Hoge Colleges van Staat
  • Ingenieursdiensten Provincies en gemeenten o.b.v. door ons ontwikkeld competentiemodel gekoppeld aan werkvelden
  • Alle leveringen en diensten voor alle waterschappen in het kader van de waterschapsverkiezingen

Inkoopcollectief
Wij hebben een inkoopcollectief opgericht voor alle organisaties uit de eerstelijnszorg. Inkoop XL koopt voor meer dan 2700 praktijken collectief in. Dit zijn vooral huisartspraktijken, maar ook fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Via een elektronisch ingerichte winkelstraat plaatsen deelnemers hun bestellingen bij gecontracteerde leveranciers. Zij profiteren niet alleen van de gunstige inkoopcondities, maar besparen ook op kosten en tijd. De gecontracteerde leveranciers zijn heel divers. Zo kan er uiteraard medische apparatuur ingekocht worden, maar ook kantoorartikelen, afvaldiensten, ICT oplossingen, koffie, verzekeringen, trainingen en leaseauto's. Neem een kijkje op de website van Inkoop XL voor meer informatie en registreer of neem contact op voor deelname.

Terug naar overzicht