Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Keurmerken

Pro 10  beschikt over verschillende keurmerken. Hiermee garanderen zij het leveren van kwaliteit en kundigheid. Om aan de kwaliteitsaspecten te voldoen werkt Pro 10 met een team van hooggekwalificeerde professionals met verschillende achtergronden. Zo is er onder andere kennis van rechten, bestuurskunde, bedrijfskunde, sociologie, techniek, facilitymanagement, economie en ICT. Het slimme team is communicatief vaardig en weet om te gaan met veranderingen. Zo kunnen zij de wensen van klanten vertalen naar een goed inkoopresultaat, professionele inkoopprocessen en een verbeterde inkoopbedrijfsvoering. Hieronder kun je lezen wat de verschillende keurmerken inhouden.

ISO 9001
Pro 10 is ISO 9001 gecertificeerd. Dit is een standaard met vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Met behulp van dit systeem kunnen organisaties efficiënter werken en de tevredenheid van klanten verbeteren. Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Pro 10, waardoor het logisch lijkt dit keurmerk te voeren. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen. Door middel van audits, overleggen en evaluaties wordt er gemeten waar we staan en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo is er altijd groei in onze kwaliteit. De jaarlijkse externe audit op het kwaliteitsmanagementsysteem laat zien dat Pro 10 gericht bezig is met continue verbetering. Op deze manier blijft de kwaliteit van dienstverlening en de klanttevredenheid hoog.

Met de expertise zit het ongetwijfeld goed. Als één van de drie partijen in Nederland mag Pro 10 de aanbestedingspraktijk van overheden certificeren volgens de NTA 8058. Deze Nederlands technische afspraak (NTA) beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst waarmee invulling wordt gegeven aan het van toepassing zijnde aanbestedingsrecht, het eigen aanbestedingsbeleid en de eisen voor het uitvoeren van een audit.

NEN 4400-1
Pro 10 is ook in het bezit van een NEN 4400-1 certificering. Hieruit blijkt dat aan de eisen op het voldoen van verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. Door de periodieke controle op deze verplichtingen wordt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk beperkt. Elk jaar wordt er hiervoor door de Stichting Normering Arbeid (SNA) een audit uitgevoerd ter verlenging van het certificaat. Door aantoonbaar te voldoen aan de hoogste standaarden voor arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving kan er vol vertrouwen en zonder risico's met Pro 10 worden samengewerkt.