0

Teambuilding door middel van Insights

Binnen Pro 10 is deskundigheid aanwezig op het gebied van cultuurverandering, teambuilding en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Een van de manieren waarop wij dit doen, is door middel van Insights Discovery.

Insights Discovery is een systeem dat uitgaat van persoonlijke psychologische voorkeuren. Het betrouwbare en statistisch gevalideerde instrument, gebaseerd op het werk van Carl Jung, gebruikt de 4 kleuren rood, geel, blauw en groen om het persoonlijkheidsprofiel van medewerkers te bepalen en zo zelfinzicht, communicatie, productiviteit en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights Discovery biedt inzicht in voorkeuren voor gedrag en voorkeuren van anderen. Hierdoor komt een effectievere samenwerking tot stand.

In deze workshop maken we gebruik van Insights Discovery om de effectiviteit en samenwerking van het team te bevorderen. De training is geschikt voor alle niveaus binnen de organisatie. De deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen, waarna voor elke medewerker een persoonlijk profiel wordt opgesteld dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving.

Trainers: Drs. Loek van Beurden MFM (directeur Pro 10)

Algemene voorwaarden opleidingen

Terug naar overzicht

Direct inschrijven