0

Aanbesteding Circulaire sloop van gebouwen

Gepubliceerd op: maandag 21 september 2020

Aanbesteding Circulaire sloop van gebouwen

Pro10 heeft voor de GEM Crailo BV een aanbesteding (nationaal openbaar) mogen begeleiden voor de circulaire sloop van de gebouwen op het terrein van Crailo.

In 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 GEM Crailo B.V. opgericht. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij is een Besloten Vennootschap die als een zelfstandige organisatie in opdracht van en namens de drie gemeenten de voorbereiding en uitvoering van de planontwikkeling begeleidt. 

In 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 GEM Crailo B.V. opgericht. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij is een Besloten Vennootschap die als een zelfstandige organisatie in opdracht van en namens de drie gemeenten de voorbereiding en uitvoering van de planontwikkeling begeleidt. 

Zie voor meer informatie: https://crailo.nl/.

De beoogde herontwikkeling van Crailo behelst een buurtschap met ca. 500 woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid en een daarbij behorend voorzieningenniveau. De gemeenten hebben gezamenlijk de ambities voor de herontwikkeling van Crailo vastgelegd. Met name op het gebied van duurzaamheid zijn deze ambities hoog en wil Crailo zich onderscheiden.

Pro10 heeft al eerder het stedenbouwkundig- en landschapsplan mogen aanbesteden en nu de raamovereenkomst voor het slopen van gebouwen.

Met de aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst hebben we het volgende bereikt:

  1. De werkzaamheden zullen op een duurzame, circulaire en doelmatige wijze plaats te vinden.
  2. De omwonenden en gebruikers van de omliggende terreinen ervaren geen of zo weinig mogelijk hinder en alle belanghebbenden zijn tevreden over de uitvoering van het werk.
  3. De werkzaamheden zijn binnen de genoemde uitvoeringstermijn afgerond en Crailo is maximaal ontzorgd.

We hebben 16 inschrijvingen ontvangen en met drie partijen is een raamovereenkomst afgesloten. Het was voor Crailo van belang dat de uit de sloopprojecten vrijkomende materialen zoveel mogelijk opnieuw worden toegepast in een andere toepassing. Inschrijvers zijn uitgedaagd om een hogere circulariteit te behalen binnen de Opdracht en om zo een meerwaarde te bieden ten opzichte van het minimaal vereiste niveau. De waardering van dit onderdeel heeft plaatsgevonden aan de hand van het BREEAM model (Slim Slopen Tool 2.1).

Het winnende inschrijvers scoorden alle goed op de kwalitatieve onderdelen als op de prijs component.De opdrachtgever heeft Pro10 bij deze aanbesteding beoordeeld op de punten, zoals  ‘doelstellingen bereikt, nakomen afspraken, deskundigheid, toegevoegde waarde’. Op alle punten is ‘zeer goed gescoord’. De opdrachtgever zegt: de consultants van Pro10 zijn zeer prettig om mee samen te werken. Ze zijn zeer professioneel, maken duidelijke afspraken en komen die afspraken goed en tijdig na.

Terug naar overzicht