Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

0

Adviesdiensten als katalysator van een duurzame gebouwenportefeuille

Gepubliceerd op: maandag 21 december 2020

Adviesdiensten als katalysator van een duurzame gebouwenportefeuille

Technische adviesdiensten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwenportefeuille. Ook benieuwd hoe dit een centrale plek kan krijgen in uw aanbestedingen? Neem dan contact op met Tobias van der Hoeven via vanderhoeven@pro10.nl. We hebben ervaring met het contracteren van dergelijke diensten: eerder voor meerdere gemeenten en provincies; recent voor Gemeente Bernheze.

Pro 10 heeft voor Gemeente Bernheze een Europese niet-openbare aanbesteding mogen begeleiden gericht op het selecteren van een dienstverlener voor technische adviesdiensten op het gebied van vastgoed. Het is niet de eerste keer dat wij dergelijke diensten mochten contracteren, maar elke organisatie is uniek en dat vraagt elke keer iets anders om het gewenste resultaat te bereiken. De gemeente was op zoek naar een nieuwe partner voor het opstellen van meerjarenonderhouds- en uitvoeringsplannen, de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van onderhoudswerkzaamheden en het geven van advies op afroep rondom vastgoedvraagstukken. In deze aanbesteding moesten de bestuurlijke ambities van de Gemeente Bernheze een centrale plek krijgen. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed levert Gemeente Bernheze voordelen op, zoals lagere energiekosten en lagere CO2-uitstoot, en laat zien dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Ook aandacht voor de lokale economie ten aanzien van het gunnen van daadwerkelijke onderhoudswerkzaamheden was van belang.

We hebben in de selectiefase dertien aanmeldingen en in de gunningsfase vijf inschrijvingen ontvangen. Het kunnen leveren van een wezenlijke bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwenportefeuille is zowel in de selectiefase als in de gunningsfase beoordeeld. In de eerste fase ging het om de past performance van gegadigden, in de tweede fase om de concrete bijdrage die geleverd gaat worden aan de ambities van specifiek Gemeente Bernheze.

Met de aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst hebben we samen met het team van de klant het volgende bereikt:

  1. Een langdurige samenwerking met een geschikte opdrachtnemer die het verlengstuk van de Gemeente Bernheze is, op het gebied van technisch beheer van vastgoed;
  2. Een opdrachtnemer die klant- en omgevingsgericht opereert door  alle belanghebbenden en lokale ondernemers passend te benaderen en in de uitvoering te betrekken;
  3. Een opdrachtnemer die de verduurzaming van de gebouwenportefeuille een centrale plaats laat innemen in haar dienstverlening.

Wat vond de klant?

Gemeente Bernheze heeft Pro 10 bij deze aanbesteding beoordeeld op punten als “doelstelling bereikt”, “nakomen afspraken”, “deskundigheid en samenwerkingsrelatie”. Op alle punten is ‘zeer goed’ gescoord. Gemeente Bernheze is te spreken over ‘de uitermate fijne samenwerking, zowel op inhoud als op persoonlijk vlak’.

Vragen?

Deze aanbesteding is vanuit Pro 10 begeleid door Tobias van der Hoeven en Susan van der Linden.
Vragen? Neem dan contact op met Tobias van der Hoeven via vanderhoeven@pro10.nl

 

Terug naar overzicht