Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De interactieve UEA-pdf vervalt per 1 april

Gepubliceerd op: dinsdag 12 maart 2024

De interactieve UEA-pdf vervalt per 1 april

PIANOo verwijdert op 1 april de interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Als alternatieven worden door TenderNed de geïntegreerde UEA-wizard en de UEA-tool geboden. Het UEA is een verplicht Europees standaardformulier. Ondernemers leggen hiermee een verklaring af over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht. De aanbestedende dienst beslist zelf welke van onderstaande versies er in de aanbesteding gebruikt wordt.

Binnen de applicatie van TenderNed kan een aanbestedende dienst gebruik maken van de UEA-wizard. Een ondernemer kan daarna de gegenereerde UEA invullen via zijn dashboard. Voordelig is dat de gegenereerde UEA automatisch wordt toegevoegd aan de map met aanbestedingsdocumenten. Bovendien worden veel gegevens van de aanbesteding automatisch overgenomen in het UEA. De wizard is geschikt voor aanbestedingen boven én onder de drempelwaarde.

Buiten de applicatie van TenderNed kan een aanbestedende dienst gebruik maken van de UEA-tool. Daarna vult de ondernemer de gegenereerde pdf in. Deze tool is direct beschikbaar. Ontzettend fijn, zonder inloggen en zonder TenderNed account direct te gebruiken. De tool voldoet uiteraard wel aan de toegankelijkheidseisen. Ook deze is geschikt voor aanbestedingen boven én onder de drempelwaarde.

Voor meer informatie over deze wizard en tool kun je TenderNed raadplegen.

Terug naar overzicht