0

Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (RAW)

Gepubliceerd op: donderdag 2 juli 2020

Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (RAW)

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. In het Aanbestedingsbesluit is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Sinds 1 juli 2016 geldt deze verplichting ook voor speciale sector-bedrijven. (2020)

Per 1 juli 2020 wijzigen de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW). De wijziging van Gids Proportionaliteit verduidelijkt dat het disproportioneel is om op voorhand tenderkostenvergoedingen uit te sluiten bij het voortijdig intrekken van een aanbesteding.

De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

Verplicht gebruik

Het verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. De Gids proportionaliteit is van toepassing op de gehele procedure.

Voorbeelden

  • Een openbare procedure volgen bij de aanbesteding van een gecompliceerde ontwerpopdracht is niet proportioneel, omdat dan een groot aantal marktpartijen kosten maakt om aan de voorwaarden te voldoen. Meer voor de hand ligt een niet-openbare procedure (met voorselectie). Enkel partijen met een redelijke kans op de opdracht maken in dat geval offertekosten.
  • Een selectiecriterium dat eisen stelt aan referentieopdrachten die vele malen zwaarder zijn dan de aan te besteden opdracht zelf is niet proportioneel.
Terug naar overzicht