0

Innovatie stimuleren door strategische inzet van subsidieadviesdiensten

Gepubliceerd op: maandag 19 april 2021

Innovatie stimuleren door strategische inzet van subsidieadviesdiensten

Het stimuleren van innovaties door gebruik te maken van subsidieadviesdiensten? Het kan! Door verder te kijken dan alleen het binnen halen van de standaard subsidies en op strategisch niveau een partner te zoeken is dit gelukt bij een waterschap in Nederland. Ook benieuwd hoe innovaties binnen uw organisatie gestimuleerd kunnen worden? Neem dan contact op met Loek van Beurden.

Pro 10 heeft voor een waterschap een Europese openbare aanbesteding mogen begeleiden gericht op het selecteren van een dienstverlener voor subsidieadviesdiensten. Het waterschap was op zoek naar een strategische partner die kon adviseren en ontzorgen op subsidiegebied. De behoefte rijkte verder dan alleen het binnenhalen van extra subsidies. Om dit gewenste resultaat te bereiken hebben wij niet voorgeschreven wat de partijen moeten doen, maar ruimte gelaten voor partijen om met innovatieve oplossingen te komen. Ook duurzaamheid is daarbij aan de orde gekomen. Daarnaast is het subgunningscriterium prijs kwalitatief beoordeeld, zodat het waterschap partijen de ruimte biedt om verschillende afrekenmodellen aan te bieden die passend zijn voor het waterschap.

Wij hebben 5 inschrijvingen ontvangen. Met de aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst hebben we samen met het team van het waterschap het volgende bereikt:

1. Een langdurige samenwerking met een geschikte opdrachtnemer die het verlengde van het waterschap is, op gebied van subsidieadviesdiensten;

2. Een opdrachtnemer die verder gaat dan de standaard subsidiewerkzaamheden en op strategisch niveau met het waterschap meedenkt over mogelijke innovaties en het waterschap hierin ontzorgt.

Wat vond de klant?

Het waterschap heeft de dienstverlening van Pro 10 bij deze aanbesteding als zeer goed beoordeeld en gaf aan dat ze te spreken waren over de professionele begeleiding met ruime aandacht aan de voorkant van het aanbestedingstraject (door het maken van strategische keuzes). De aanbesteding is volgens het waterschap volledig naar wens verlopen.

Vragen?

Deze aanbesteding is vanuit Pro 10 begeleid door Loek van Beurden en Susan van der Linden. Vragen? Neemt contact op met Loek via vanbeurden@pro10.nl

Terug naar overzicht