Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

0

Slimmere inhuur voor overheidsinstanties

Gepubliceerd op: dinsdag 5 oktober 2021

Slimmere inhuur voor overheidsinstanties

Hoe kan de overheid slimmer inhuren? Dit is het vraagstuk dat Iris van de Sande het afgelopen half jaar heeft bezig gehouden bij Pro 10 in het kader van haar afstuderen.

“Dagelijks worden er nieuwe berichten over krapte op de arbeidsmarkt gepubliceerd, maar ook de dashboarden van het CBS blijven rapporteren over toenemende spanning op de arbeidsmarkt” aldus Iris van de Sande. De werkloosheid blijft verder dalen terwijl de vraag naar beroepsbevolking alleen maar toeneemt. Momenteel staan er 106 vacatures open per 100 werklozen (CBS: 4 oktober 2021) en zijn de verwachtingen dat de krapte alleen maar toe zal blijven nemen. Het gevolg van de schaarste is dat vacatures niet meer worden opgevuld en dat de druk op (ook op tijdelijk) personeel alleen maar toeneemt.

Uit het onderzoek van Iris blijkt dat één van de oorzaken van de spanning op de arbeidsmarkt komt door het niet goed inhuren van personeel. Talent wordt onvoldoende benut, omdat mensen geselecteerd worden voor het moeilijkste deel van een functie terwijl dat misschien maar 20% van de tijd vraagt. Er wordt nog steeds, vaak gemakshalve,  vooral capaciteit ingehuurd op basis van een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. Er wordt teveel gefocust op het opvullen van gaten in plaats van het definiëren van de gewenste resultaten en ruimte te bieden om het resultaat te bereiken door te kiezen voor een slimmere vorm van arbeidsverdeling. Hierdoor wordt inhuur niet efficiënt benut en worden er meer kosten gemaakt dan noodzakelijk.  Ook leidt dit tot onnodige schaarste.

Om de haalbaarheid te toetsen of inhuuropdrachten zich lenen om als resultaatopdracht te worden weggezet heeft Iris een tool ontwikkeld. Belangrijkste toegevoegde waarde van het tool is niet zozeer de toepassing ervan, maar vooral stimuleren van bewustwording met als gevolg dat men niet automatisch grijpt naar het instrument inhuren van mensen en men ook leert denken of het  contracteren van een gewenst resultaat mogelijk beter past en doelmatiger is.

Van inspanning naar resultaat? Pro 10 is in staat om instanties te begeleiden om tot een slimmere manier van inhuur te komen. Meer resultaat tegen lagere kosten.

 Vragen? Of heeft u behoefte aan begeleiding?

Dit onderzoek is vanuit Pro 10 begeleid door Loek van Beurden. Wilt u meer weten? Of heeft u behoefte aan begeleiding? Neem dan contact op met Loek van Beurden via vanbeurden@pro10.nl

Terug naar overzicht