0

Strengere controle op CPV-codes

Gepubliceerd op: donderdag 5 december 2019

Strengere controle op CPV-codes

Vanaf 15 januari 2020 gaat TED (Tenders Electronic Daily) strenger controleren op het gebruik van de juiste CPV-codes.  Komt een hoofd CPV-code niet overeen met het type opdracht? Dan wordt de opdracht afgewezen en niet gepubliceerd.

CPV-codes

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geven aanbestedende diensten aan waar de opdracht over gaat. De CPV is een door de EU opgestelde lijst waarin alle mogelijke overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken een eigen code hebben gekregen.

Strengere controle

Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor een correcte publicatie van hun aankondigingen. Vanaf 15 januari 2020 controleert TED strikt of de gebruikte hoofd CPV-codes in de aankondiging overeenkomen met het type opdracht (levering, dienst of werk). Als deze combinatie niet klopt, wijst TED de publicatie af. Daarom is het belangrijk om op tijd de CPV-codes bij huidige en toekomstige trajecten te controleren. Zo voorkomt u dat een aanbesteding onnodige vertraging oploopt.

Wijziging TenderNed

TenderNed heeft op 27 november al een wijziging doorgevoerd waardoor het niet meer mogelijk is om een incorrecte combinatie van hoofd CPV-code en type opdracht in te voeren. Bij nieuwe aanbestedingen krijgt u een foutmelding als u een onjuiste combinatie probeert op te slaan. Bij al eerder aangekondigde opdrachten kunt u onjuist ingevoerde combinaties corrigeren wanneer u een nieuwe publicatie plaatst.

Terug naar overzicht