Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wijzigingen in aankondigingsformulieren op TenderNed

Gepubliceerd op: maandag 9 oktober 2023

Wijzigingen in aankondigingsformulieren op TenderNed

Vanaf 25 oktober gelden in de Europese Unie nieuwe standaardformulieren voor aanbesteden.  Sinds 27 september 2023 zijn er daarom nieuwe eForms in TenderNed beschikbaar. Aanbestedende diensten moeten andere of meer informatie invoeren bij een publicatie. Hiermee wordt de informatie over gepubliceerde aanbestedingen verbeterd. Er zijn drie soorten wijzigingen, waaronder ‘Nieuwe verplichtingen en mogelijkheden’.

Eén van de nieuwe mogelijkheden is de keuze die gemaakt moet worden bij een raamovereenkomst. Er zijn drie opties waaruit gekozen kan worden:

 1. Raamovereenkomst, deels zonder en deels met hernieuwde oproep tot mededinging.
 2. Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging.
 3. Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging.


Deze opties betekenen het volgende:

 1. Raamovereenkomst, deels zonder en deels met hernieuwde oproep tot mededinging:
  Hiervan is sprake als een aanbestedende dienst voornemens is een nieuwe
  raamovereenkomst te sluiten, waarbij het mogelijk is om bij het aangaan van nadere overeenkomsten zowel een minicompetentie uit te voeren, als één op één opdrachten te verstrekken.
 2. Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging:
  Hiervan is sprake als een aanbestedende dienst voornemens is een nieuwe raamovereenkomst te sluiten, waarbij bij het aangaan van nadere overeenkomsten altijd minicompetenties worden uitgevoerd.
 3. Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging:
  Hiervan is sprake als een aanbestedende dienst voornemens is een nieuwe raamovereenkomst te sluiten zonder het uitvoeren van minicompetenties bij het aangaan van nadere overeenkomsten, dus altijd één op één opdrachten te verstrekken. 


Daarnaast zijn er nog diverse gewijzigde omschrijvingen en validaties.

Ook is e-facturatie verplicht gesteld door de Europese Commissie. Lidstaat Nederland heeft de Commissie verzocht de verplichtstelling op te heffen. Hieraan wordt binnenkort gehoor gegeven.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe verplichtingen en mogelijkheden kun je kijken op TenderNed.

Terug naar overzicht