Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ruime ervaring met Europese aanbestedingen

Gepubliceerd op: donderdag 20 februari 2020

Pro 10 heeft inmiddels meer dan 800 Europese aanbestedingen begeleid. Het betreft hier aanbestedingen op het gebieden van werken, diensten en leveringen. Vaak zijn wij ingezet voor politieke gevoelige en of complexe trajecten met een groot afbreukrisico zoals outsourcing ICT, aanleg Vliegveld, transport, broker, ingenieursdiensten en een elektronisch patiëntendossier.  Een greep uit onze projecten:


DienstenLeveringen
Accountantsdiensten
ARBO Diensten
Afval, papier en karton  
Archiefdiensten digitalisering
Assessments
Below the line media
Brandverzekering
Broker personeel
Busvervoer
Catering
Communicatie advies
Gebouwgebonden onderhoud (integraal)
Hydrobiologisch onderzoek
Ingenieursdiensten
Incidentenbestrijding
Inhuur medewerkers P&O, ICT Personeel, juridisch personeel 
Inhuur uitzendkrachten en payrolling
Klanttevredenheidsonderzoeken
Financiële diensten
Films  
MD trajecten
Media advies
Media inkoop
Milieumetingen en bodemonderzoek  
Notariële diensten
Post
Projectmanagent INTERREG
Procesbeschrijvingen
Reisbureau
Schoonmaak
Slibverwerking
Strategisch adviesdiensten
Technische adviesbureaus
Verhuisdiensten
Watermodellering
Werving en selectie


Aanhangers
Audioviusuele middelen
Bedrijfskleding
Bomen
Bosmaaiers
Debietinstallatie
Drukwerk
Fietsen, fietsdepot
Full operational lease wagenpark
Hardware
Kantoormeubilair
Kantoorartikelen
Laboratorium koelkasten
Laboratorium hulpmiddelen
Multfunctionals, printers, kopiers
Pompen en gemalen
Speeltoestellen
Tractoren
Technische gereedschappen, groothandel
Veiligheidsvoorzieningen
Werktuigen en aanhang werktuigen

WerkenIT
Brand- en alarminstallaties
(Circulaire) brug
Elektrotechniek
Gemeentehuis
Grond- en oppervlaktewater
Landingsbanen
Projectontwikkeling diverse
Starterswoningen
Natura 2000
Openbare verlichting
Parkeergarages
Pijpleidingen
RWZI's
Slibafdekking
Verbouwingen
Vervangen dijk 
VRI's
Wegen diverse
Werktuigbouw
CRM
Financiële applicaties
Gegevensdistributiecentrum
Kantoorautomatisering
Klantportalen
KCC
Microsoftapplicaties
Mutatiedetectie
Panelsoftware
Pipeline Management Systeem
Route informatie systemen OV
VTH applicatie
Waarderingsapplicatie
Websites
Zaaksysteem


Terug naar overzicht