Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Waterschappen gaan samenwerking aan voor slibverwerking

Gepubliceerd op: vrijdag 31 januari 2020

Pro 10 heeft de aanbesteding Slibverwerking begeleid van waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta. Zij hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Verwerkingscapaciteit

Landelijk is er sprake van onvoldoende verwerkingscapaciteit voor de eindverwerking van slib. Daarom hebben de drie waterschappen er voor gekozen de totale hoeveelheid gezamenlijk voor een lange periode op de markt te brengen. Het bedrijfsleven kan zo investeren in nieuwe verwerkingscapaciteit.

Benieuwd naar andere projecten die wij begeleiden? Bekijk onze ervaring

Terug naar overzicht